Aktiviteter

Alle er velkomne til Kjellerup Valgmenigheds arrangementer.

Vi tager ofte kirkekaffe i våbenhuset efter gudstjenesten.

Kai Normann Andersen

Kjellerup Valgmenighed i salen Kirkebakken 13, Kjellerup, Danmark
Scroll to Top