Dødsfald

Ved dødsfald kontaktes præsten (tlf. 86881110), som i samråd med de pårørende planlægger begravelsen eller bisættelsen. En del af kontakten og planlægningen kan også foregå i samråd med bedemanden, men præsten vil altid gerne mødes en eller flere gange med de  pårørende til en samtale om afdøde.

Begravelse eller bisættelse kan foregå i en af de kirker, som valgmenigheden bruger: Hørup, Levring og Vinderslev, eller den kan foregå i en anden kirke, som afdøde har tilknytning til – også langt væk fra Kjellerup-egnen.

Er man ved sin død medlem af Valgmenigheden, opfattes det som et ønske om kirkelig begravelse eller bisættelse foretaget af valgmenighedens præst, medmindre der foreligger andre eksplicitte ønsker fra afdødes side.

Scroll to Top